BMW Automatic Transmissions

МоделГодина на производство Тип на АКОбем на ДВМодел на АК
1-SERIES04-076 SP RWDL4 1.6LZF6HP19
1-SERIES04-076 SP RWDL4 2.0L ZF6HP19
1-SERIES06-136 SP RWDL4 1.6L 2.0L L6 3.0L6L45
1-SERIES07-136 SP RWDL4 1.6L 2.0L L6 3.0LZF6HP21
1-SERIES10-137 SP RWDL6 3.0L7DC1600
1-SERIES11-168 SP R/4WDL4 1.6L 2.0L L6 3.0L ZF8HP45
1-SERIES13-168 SP R/4WDL3 1.5L L4 1.6L 2.0L L6 3.0LZF8HP50
2-SERIES13-168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF8HP45
2-SERIES14-168 SP RWDL3 1.5L L4 2.0LZF8HP50
2-SERIES15-167 SP RWDL6 3.0L 7DCI700 (DSG)
3-SERIES92-004 SP RWDL4 1.8 1.9L L6 2.5L 2.8L 4L30
3-SERIES00-075 SP RWDL6 2.2L 2.5L 3.0LZF5HP19
3-SERIES00-054 SP RWDL4 1.9L L6 2.0L 2.8L4L40E
3-SERIES005 SP RWDL6 2.5L 2.8LZF5HP18
3-SERIES01-075 SP RWDL4 1.8L 1.9L 2.0L L6 2.0L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L 5L40
3-SERIES05-116 SP R/4WDL6 3.0LZF6HP26
3-SERIES06-136 SP R/4WDL4 2.0L L6 2.5L 3.0LZF6HP21
3-SERIES06-136 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF6HP28
3-SERIES99-166 SP A/RWDL4 2.0L L6 2.5L 3.0L ZF6HP19
3-SERIES11-168 SP RWDL6 3.0LZF8HP70
3-SERIES11-168 SP R/4WDL4 1.6L 2.0L L6 3.0LZF8HP45
3-SERIES12-167 SP RWDL6 3.0L7DCI700 (DSG)
3-SERIES12-168 SP R/4WDL6 3.0LZF8HP70
3-SERIES15-168 SP R/4WDL3 1.5L L4 2.0L L6 3.0LZF8HP50
3-SERIES15-168 SP R/4WDL6 3.0LZF8HP75
3-SERIES15-168 SP 4WDL4 2.0LZF8HP75H
3-SERIES GT13-168 SP R/4WDL4 2.0 L6 3.0LZF8HP45
3-SERIES GT14-168 SP RWDL6 3.0LZF8HP70
4-SERIES13-168 SP R/4WDL6 3.0LZF8HP70
4-SERIES13-168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF8HP45
4-SERIES14-167 SP RWDL6 3.0L7DCI700 (DSG)
4-SERIES15-168 SP R/4WDL3 1.5L L4 2.0L L6 3.0L ZF8HP50
4-SERIES168 SP R/4WDL6 3.0LZF8HP75
4-SERIES GRAN COUPE14-168 SP R/4WDL6 3.0LZF8HP75
4-SERIES GRAN COUPE14-168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF8HP45
4-SERIES GRAN COUPE15-168 SP R/4WDL4 2.0LZF8HP50
5-SERIES90-994 SP RWDL6 2.5L 2.8L 4L30
5-SERIES91-035 SP RWD V8 3.5L 4.4L ZF5HP30
5-SERIES93-955 SP RWDV8 3.0LZF5HP18
5-SERIES96-045 SP RWDL4 2.0L L6 2.2L 2.5LZF5HP24
5-SERIES00-116 SP R/4WDL4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L ZF6HP19
5-SERIES00-115 SP RWDL6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 2.0L V8 4.4L5L40
5-SERIES00-045 SP RWDL6 2.0L 2.2L RE5R01A
5-SERIES02-035 SP RWDL6 2.5LZF5HP19
5-SERIES03-106 SP R/4WDL4 2.0L L6 L.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L ZF6HP26
5-SERIES04-106 SP R/4WD L4 2.0L L6 3.0L V8 4.8LZF6HP28
5-SERIES06-106 SP R/4WDL4 2.0L L6 2.5L 3.0LZF6HP21
5-SERIES06-106 SP R/4WD L6 2.5 3.0L 6L45
5-SERIES10-168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0L V8 4.4LZF8HP70
5-SERIES10-168 SP R/4WDL4 1.6 2.0L L6 2.5L 3.0L ZF8HP45
5-SERIES11-168 SP RWDL6 3.0LZF8HP70
5-SERIES11-168 SP 4WDL6 3.0L ZF8HP90
5-SERIES11-16 7 SP RWDV8 4.4L7DCI700
5-SERIES14-168 SP R/4WDL4 1.6L 2.0L 3.0LZF8HP50
5-SERIES15-168 SP RWDL4 2.0L ZF8HP75H
5-SERIES15-168 SP R/4WDL6 3.0L V8 4.0L 4.4LZH8HP75
5-SERIES GT09-168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF8HP45
5-SERIES GT09-168 SP R/4WDL6 3.0L V8 4.0L 4.4LZF8HP70
6-SERIES03-086 SP RWDV8 4.4L 4.8LZF6HP26
6-SERIES04-076 SP RWDL6 3.0L ZF6HP19
6-SERIES07-116 SP RWDL6 3.0LZF6HP21
6-SERIES07-136 SP RWDL6 3.0L 6L45
6-SERIES07-126 SP RWDL6 3.0L V8 4.8LZF6HP28
6-SERIES10-168 SP R/4WDL6 3.0L ZF8HP45
6-SERIES10-168 SP R/4WDL6 3.0L V8 4.0L 4.4LZF8HP70
6-SERIES11-167 SP RWDV8 4.4L 7DCI700
6-SERIES15-168 SP R/4WDL6 3.0LZF8HP50
6-SERIES15-168 SP R/4WDL6 3.0L V8 4.0L 4.4LZF8HP75
6-SERIES GRAN COUPE12-167 SP RWDV8 4.4L7DCI700
6-SERIES GRAN COUPE12-168 SP RWDL6 3.0L ZF8HP45
6-SERIES GRAN COUPE12-168 SP R/4WDL6 3.0L V8 4.0L 4.4LZF8HP70
6-SERIES GRAN COUPE15-168 SP RWDL6 3.0LZF8HP50
6-SERIES GRAN COUPE15-168 SP R/4WD L6 3.0L V8 4.0L 4.4L ZF8HP75
7-SERIES88-944 SP RWDL12 5.0L ZF4HP24
7-SERIES95-015 SP RWDV8 3.5L 4.4L V12 5.4LZF5HP30
7-SERIES005 SP RWDL6 2.8LZF5HP18
7-SERIES00-014 SP RWDL6 2.9L 4L30
7-SERIES01-086 SP R/4WDV8 3.9L 4.4LZF6HP32
7-SERIES01-025 SP RWDL6 3.0LZF5HP24
7-SERIES02-09 6 SP R/4WDL6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0LZF6HP26
7-SERIES08-126 SP R/4WDL6 3.0LZF6HP21
7-SERIES09-126 SP R/4WDL6 3.0L V8 4.4L ZF6HP28
7-SERIES08-158 SP R/4WDL6 3.0L V12 6.0L ZF8HP90
7-SERIES08-15 6 SP R/4WD L6 3.0L V8 4.4LZF6HP28
7-SERIES08-156 SP RWDL6 3.0LZF6HP21
7-SERIES09-158 SP RWDL6 3.0L V8 4.4LZF8HP70
7-SERIES10-158 SP R/4WDL6 3.0LZF8HP45
7-SERIES15-168 SP R/4WDL6 3.0L V12 6.6L V8 4.0L 4.4LZF8HP75
7-SERIES168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF8HP75H
7-SERIES168 SP RWDL4 2.0 L6 3.0LZF8HP50
I313-16CVT RWDL2 0.6LTBD
I814-166 SP 4WDL3 1.5LTF-72SC
M395-985 SP RWDL6 3.0L 3.2LZF5HP18
X109-166 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0L6L45
X109-166 SP R/4WDL4 2.0LZF6HP21
X110-166 SP RWDL4 2.0LZF6HP19
X111-168 SP R/4WDL4 1.6L 2.0L L6 3.0LZF8HP45
X115-168 SP F/4WDL3 1.5L L4 2.0LAWF8F45
X304-075 SP R/4WDL6 2.5L 2.9L 3.0L5L40
X306-076 SP R/4WDL6 3.0LZF6HP26
X306-126 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF6HP28
X306-116 SP R/4WDL6 3.0LZF6HP19
X307-116 SP R/4WDL6 2.5L 3.0L6L45R
X308-116 SP R/4WDL4 2.0LZF6HP21
X310-168 SP R/4WDL4 1.6L 2.0L L6 3.0LZF8HP45
X310-118 SP R/4WDL4 2.0L L6 2.5LZF8HP23
X311-168 SP 4WDL6 3.0LZF8HP70
X314-168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF8HP50
X414-168 SP R/4WDL4 2.0LZF8HP50
X414-168 SP 4WDL6 3.0LZF8HP70
X414-168 SP 4WDL4 2.0LZF8HP45
X500-035 SP R/4WDV8 4.4L 4.6LZF5HP24A
X500-065 SP R/4WDL6 2.9L 3.0L5L40
X503-106 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L 4.8LZF6HP26
X506-096 SP R/4WDL6 3.0LZF6HP19
X508-116 SP R/4WDL6 3.0LZF6HP21
X509-136 SP R/4WDL6 3.0L V8 4.4L 4.8LZF6HP28
X510-118 SP R/4WDL6 3.0LZF8HP23
X510-168 SP 4WDL6 3.0L V8 4.0L 4.4LZF8HP70
X513-168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF8HP45
X514-168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF8HP50
X514-168 SP 4WDL6 3.0L V8 4.0L 4.4LZF8HP75
X5168 SP 4WDL4 2.0LZF8HP75H
X607-146 SP 4WDL6 3.0L V8 4.4LZF6HP28
X607-106 SP R/4WDL6 3.0L V8 4.4LZF6HP26
X609-14EVT 4WDV8 4.4LAHS-T
X610-148 SP 4WDL6 3.0LZF8HP45
X610-148 SP 4WDL6 3.0L V8 4.4LZF8HP70
X614-168 SP 4WDL6 3.0L V8 4.0L 4.4LZF8HP75
X614-168 SP R/4WDL4 2.0L L6 3.0LZF8HP50
Z3 ROADSTER00-025 SP R/4WDL6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L5L40
Z409-166 SP RWDL6 3.0L6L45
Z409-167 SP RWDL6 3.0L7DCI600
Z409-166 SP RWDL6 2.5LZF6HP21
Z411-168 SP RWDL4 2.0LZF8HP45
Z413-167 SP RWDL6 3.0L7DCI700
Z4 ROADSTER02-055 SP R/4WDL6 2.2L 2.5L 3.0LZF5HP19
Z4 ROADSTER09-116 SP R/4WDL6 3.0L6L45
Z4 ROADSTER09-116 SP R/4WDL6 2.5L 3.0LZF6HP21
Z4 ROADSTER/COUPE06-086 SP R/4WDL6 2.5L 3.0L 3.2LZF6HP19